Onsdag besøkte Samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp) hjemkommunen Lærdal for å åpne veistrekningen Voldum-Borlaug på E6 ved Lærdal. Ifølge Nationen.no kjørte bilen Navarsetet satt i flere ganger i 110 km/t i 80-sonen for å rekke åpningen.- Det er likevel en ting som blir svært viktig framover, og det er at folk ikke begynner å råkjøre her selv om en har fått ny og flott vei. Jeg kan ikke få sagt det for ofte - for at vi skal unngå ulykker med alvorlig skadde eller drepte i trafikken, må hver enkelt av oss ta et ansvar. Vi må selvsagt ikke kjøre i rusa tilstand, vi må bruke sikkerhetsbelte, vi må holde fartsgrensene, sa Navarsete i talen, før hun klippet snoren inn til den nye tunnelen på strekningen.Når lensmannen ble konfrontert med at Navarsetes bil kjørte i 110 på flere strekninger, sa han følgende:- Dette er veldig høy fart. I 80-sonen er det å kjøre i 110 km/t kun 6 km/t fra å bli fratatt førerkort. Det å kjøre i 80 i 60-sone er også kun 6 km/t fra å miste førerkortet. Dette kunne lett blitt en dyr veiåpning for ministeren.