Regjeringen beholder kontroll over Barneombudet

Regjeringen vil beholde kontrollen med utnevnelse av barneombud, men utvider perioden med to år, og ombudet får bare én periode.

Statsminister Jens Stoltenberg (t.h) sammen med kunnskapsminister Kristin Halvorsen (t.v) - Foto: Scanpix
Politikk

Barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt (Ap) vil ikke at Stortinget skal overta utnevnelsen av barneombud i Norge. Men ordningen legges om slik at åremålet utvides til seks år, uten mulighet for forlengelse.- Ombudene ønsker selv en fortsatt tilknytning til Barne- og likestillingsdepartementet. Dessuten mener vi at det å gi Stortinget oppgaven med å utnevne vil frata sivilombudsmannen den kontrollfunksjonen de skal ha overfor Barneombudet, likestillings- og diskrimineringsombudet og forbrukerombudet, sier Huitfeldt til Dagsavisen.Barneombudets åremål er i dag på fire år. Huitfeldt vil utvide det med to år. Til gjengjeld blir det ikke mulig å få en andre periode.- Dette gjør vi for å sikre at ombudene skal være en uavhengig og kritisk stemme. Vi vil fjerne enhver mistanke om at ombudene ikke er kritiske av frykt for ikke å bli gjenoppnevnt, sier Huitfeldt.Regjeringen vil plassere ombudene under plan- og administrasjonsavdelingen i Barne- og likestillingsdepartementet.- Det skaper mer avstand til det faglige arbeidet i departementet, sier Huitfeldt. (©NTB)