Retten besluttet mandag at de nye straffelovsparagrafene fra mars i år kan brukes i saken mot norsk-bosnieren Mirsad Repak.- Realiteten i denne saken er at det dreier seg om samme handlinger, samme straff og samme foreldelse ved bruk av de nye krigsforbryterbestemmelsene som ved bruk av straffeloven av 1902, uttalte retten.Det betyr at retten mener at både kravene til bruk av de nye krigsforbryterbestemmelsene og kravene til å bruke norsk rett begått på handlinger i utlandet er tilfredsstilt. I tillegg mener retten at saken ikke er foreldet.Den tiltaltes forsvarer, advokat Heidi Bache-Wiig, har protestert mot at de nye straffelovsparagrafene skal kunne brukes, og mener det bryter med Grunnlovens prinsipp om at lover ikke kan gis tilbakevirkende kraft.- Jeg var forberedt på resultatet retten har kommet fram til, men jeg står fremdeles fast på at det er grunn til å stille spørsmål ved om saken i sin helhet kan behandles av retten, sier Bache-Wiig i en kommentar til NTB.Rettens avgjørelse kan ikke påankes, men når tingretten feller endelig dom, kan den ankes i sin helhet.Rettssaken er den første krigsforbrytersaken i Norge etter rettsoppgjørene etter annen verdenskrig. Den 42 år gamle mannen er tiltalt for overgrep mot sivile serbere i 1992, i forbindelse med krigen i Bosnia-Hercegovina. (©NTB)