2.486 fat oljeekvivalenter per dag var det oljeselskapet Rocksource hadde i gjennomsnittlig produksjon i august måned i år. I juli var snittproduksjonen på 2.630 fat per dag. Grunnen til at august-produksjonen gikk noe ned skal være problemer med en brønn som resulterte i produksjonsstans.En borerigg som skulle vært i bruk på ny kontrakt, er forsinket grunnet problemer ved forrige brønn med en annen operatør. Den er ventet å være klar første uken i september, heter det fra TDN Finans.Selskapet har et produksjonsmål for 2008 på 2.500 fat per dag, og dette opprettholdes.