- Nå er vi inne i den kritiske fasen i forhold til om rentekuttene fra USA får effekt eller ei, sier Roger Berntsen.- Det er nå vi får et av de viktigste svarene i forhold til det vi diskuterte i januar og februar. Det var i januar aksjemarkedet datt ut av vinduet, og den amerikanske sentralbanken senket renten kraftig. Men i stedet for å diskutere hvordan tiltakene fra Fed virker, er temaene i aksjemarkedet orkanen Gustav og inflasjon. Det er støy, mener Berntsen.- Hvis du ser på kvartalsrapporteringen, er det nærliggende å tro at den skulle være noe svakere enn da kreditturoen startet for et år siden, siden alle selskaper har gjeld, sier Netfonds-strategen.- Men inntjeningen har holdt stand, selv om rentedifferansene har økt. Det er noe underliggende som gjør at selskapene er mer robuste. Det er produktivitetsveksten, tror han.
Kjøp nå!
- Innen en måned vil kommentatorene begynne å snakke om at nøkkeltallene er bedre. En teknisk resesjon i USA er utelukket nå. Men den kritiske fasen er nå, det er ikke interessant å slå det fast i ettertid. Av samme grunn bør folk kjøpe aksjer nå, anbefaler han, og ikke vente til alle sier det samme.- Jeg har hele tiden sagt at hovedindeksen ved Oslo Børs vil ligge på 440-460 poeng i januar. Men oppgangen kan komme i løpet av den neste måneden. Hvis folk venter en måned, er det stor sjanse for at aksjemarkedet er 5-10 prosent høyere. Da er det ikke interessant nok