Innen utgangen av 2009 vil antall kilometer med firefelts motorveier i Norge være doblet sammenlignet med tall fra 2002.I år og i 2009 blir det åpnet 130 nye kilometer med firefelts motorveier her til lands. Det betyr at det vil være 505,5 kilometer med denne typen veier innen utgangen av neste år, skriver Nationen.I 2002 fantes det 276 kilometer med firefelts motorveier i Norge.- Vi har stor utbyggingsaktivitet, og det er helt feil dersom folk har inntrykk av at det ikke skjer noe, sier veidirektør Terje Moe Gustavsen til avisen