Studenter som oppgir at de bor borte mens de egentlig bor hjemme hos foreldrene, svindler Lånekassen for millioner. Nå blir det flere kontroller.En stikkprøvekontroll Lånekassen har gjennomført, viser at 4,5 prosent av studentene fikk urettmessig stipend ved å oppgi falsk boligadresse. Til sammen kan de uærlige studentene ha svindlet til seg 65 millioner kroner, ifølge tall Dagsavisen har fått tilgang til.- Det er alvorlig at studenter oppgir falske opplysninger til oss, og det er alvorlig overfor de ærlige studentene. De uærlige studentene tar fra fellesskapet, og undergraver hele ordningen med studiefinansiering, sier informasjonssjef Astrid Mjærum i Lånekassen.Alle studenter som tar høyere utdanning, får 85.000 kroner i årlig studiestøtte, men de som bor borte, får 40 prosent av lånet gjort om til stipend ved bestått eksamen.Studentene som har oppgitt gale opplysninger, mister rettighetene for ett år og får omgjort stipendet sitt til lån. I tillegg blir de nektet støtte like lenge som svindelen har vart. Punktet om bostedsadresse i søknaden om lån og stipend, er basert på tillit, men jukseomfanget i år er så stort at kontrollen, som tidligere var sporadisk, nå skal gjennomføres årlig, varsler Lånekassen.En liten gruppe studenter er nektet støtte for all framtid, men i disse tilfellene er det snakk om langvarig og systematisk juks.