Antall førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd i USA, såkalte jobless claims, steg med 15.000 personer til 444.000 per 30. august, sammenlignet med uken før. Man hadde ventet at tallet skulle være 420.000 personer, heter det fra TDN Finans.Det løpende gjennomsnitt for de fire seneste ukene var på 438.000 sammenlignet med 441.250 uken før.Antallet amerikanere som fortsetter å motta arbeidsledighetstrygd i USA økte til 3,435 millioner personer mot ventet 3,420 millioner.Bloomberg News publiserte torsdag i tillegg en undersøkelse foretatt av ADP Employer Services. Den viser at antallet sysselsatte i den private sektoren i USA gikk ned med 33.000 personer i august i år.En nedgang på 30.000 personer var det man hadde ventet.ADP Employer Services sin undersøkelse tar sine tall fra i overkant av 380.000 amerikanske selskaper, som samlet har drøye 20 millioner ansatte.