Tank: Fortsatt meget liten aktivitet

Det rapporteres ikke om noen stortankslutninger fra Gulfen mandag. Med det fortsetter den labre aktiviteten fra forrige uke.

Oriental Venture - Foto: Finansavisen
Politikk

Sist uke var særdeles rolig i VLCC-markedet fra Gulfen, og det ble kun rapportert om en håndfull slutninger.Til tross for dette holdt ratene seg på et akseptabelt nivå. Ifølge Bassøes ukerapport fredag falt VLCC-raten på standardstrekningen Gulfen-Korea med 15 poeng til WS 110, tilsvarende 65.395 dollar per dag, heter det fra TDN Finans.Til Europa falt VLCC-raten med 12,5 til WS 80, tilsvarende 50.559 dollar per dag.I Gulfen er det nå en real opphopning av VLCC-fartøy, og i de neste 30 dagene vil totalt 65 skip ankomme Gulfen.

Nyheter
Næringsliv