USA jobber nå med en sak mot Kina for Verdens Handelsorganisasjon (WTO) for å utfordre Kinas eksportrestriksjoner på råmaterialer til blant annet stålindustrien, skriver Financial Times.Argumentene USA ventes å bruke i saken går på at Kinas eksportskatter og kvoter begrenser innenlandske priser, men øker globale priser, heter det fra TDN Finans. Dette er uheldig for amerikanske produsenter og er i tillegg brudd på WTO-regler, mener USA.Dette gjelder råmaterialer som metallurgisk koks, molybden og silisiumkarbonat.