I rapporten "", skisserer Nordea Markets en norsk økonomi som ligger an til en myk landing.- Vi tror på en myk landing, men husholdningene må stramme inn litt, sier sjefsøkonom Steinar Juel til HegnarOnline.Presentasjonen av Nordeas Økonomisk Oversikt -3-2008 er tilgjenglig på våre TV-sider. Du .- Oljevirksomheten og offentlig sektor ventes å bidra til å stabilisere veksten i norsk økonomi. Investeringene i oljesektoren fortsetter å øke kraftig, noe som bidrar til god vekst og god kapasitetsutnyttelse i leverandørnæringene. Veksten i offentlig forbruk venter vi vil ligge rundt 3,5 % også i 2009 og 2010, heter det i rapporten, ført i pennen av sjefsøkonom Steinar Juel.Men det som blir beskrevet som en kraftig økt inflasjon legger en demper på det positive oljevirksomheten bringer Norge.- Vi legger til grunn at prisveksten på importerte varer øker, noe som igjen medfører at inflasjonen i Norge blir 0,5 prosentpoeng høyere i 2009 enn i vårt hovedscenario, heter det i rapporten.Nordea Markets venter at styringsrente skal bli satt opp én gang til, fra dagens nivå på 5,75 prosent.- Det er risiko for at inflasjonen på kort sikt kan stige mer enn ventet og at Norges Bank dermed hever renten ut over 6,0 prosent. Etter flere år med sterk gjeldsøkning er det også risiko for at husholdningene øker sparingen raskere enn ventet. Begge deler utgjør en risiko for forbruket, boligmarkedet og veksten i økonomien, skriver Nordea i rapporten.Nordea er også negativ i synet på amerikansk økonomi, men ser lyset i enden av tunnelen.- Veksten i USA ventes å bli negativ i inneværende halvår. Neste år ventes den å komme på plussiden, men bli lav. Først mot slutten av 2010 kan veksten i USA igjen være opp på underliggende trend, dvs i området 2,75 - 3 prosent. Det er imidlertid risiko for at 2009 blir enda svakere og at det tar lenger tid før veksten tar seg opp til et "normalnivå". De nordiske landenes bankkriser for 15-20 år siden viste at det kan ta lang tid å få økonomien på bena igjen når finanssektoren svikter, skriver Juel.Nordea forventer en vedvarende sterk krone i samsvar med en sterk dollar.- Kapasitetsutnyttelsen i norsk økonomi vil fortsatt være høy og gi renter som understøtter en relativt sterk NOK. Vi venter at EUR/NOK går ytterligere noe ned. En ventet styrking av NOK mot EUR må også sees i sammenheng at USD ventes å gå sterkere, avslutter Juel.