Stortinget har ikke kontroll på hvem som mottar den omstridte gullpensjonen. I fjor hadde Stortingets pensjonsstyre kun ett møte, mens over 50 millioner kroner ble utbetalt i pensjoner.Dagsavisen har fått tilgang til listen over tidligere stortingsrepresentanter som siden 1998 har mottatt pensjon etter 75-årsregelen, men listen er full av feil.Listen over tidligere stortingsrepresentanter som har fått brev fra pensjonsstyret, inneholder 45, ikke 42, navn, som Stortinget tidligere har opplyst. I tillegg står tidligere representanter som ikke har fått pensjon etter 75-årsregelen oppført, mens andre som har slik pensjon, ikke er med.