For å få flere nordmenn til å tenke gjennom og diskutere hvordan norsk utenrikspolitikk bør se ut i årene fremover, satte utenriksminister Støre i 2006 i gang prosjektet «Refleks - norske interesser i en globalisert verden».Debattmøter rundt om i landet og publikasjonsserien «Globale Norge - hva nå?» har vært en del av prosjektet.Senere i år kommer Støre selv med en bok hvor han legger fram sine tanker om norsk utenrikspolitikk, og neste år kommer en stortingsmelding om samme tema.
OppfølgingDilemmaer
Rapporten som onsdag legges fram i bokform i Oslo, er en slags oppfølging av utenriksminister Knut Frydenlunds utgivelse «Lille land - hva nå?» i 1982. «Norske interesser» skal danne grunnlaget for den videre debatten om norsk utenrikspolitikk, håper Støre.«Vi må våge å løfte våre egne interesser i verden», skriver utenriksministeren i forordet til boken.«Vi må gjøre oss klokere med hensyn til hvordan det norske samfunnets ulike mål og behov utfordres av globalisering og best kan ivaretas. Vi må utfordre oss selv».Boken tar først for seg hva slags land Norge er i verden og hvilke hovedutfordringer landet står overfor.Deretter diskuteres norske utenrikspolitiske utfordringer på sju områder, nemlig sikkerhet, økonomi, energi, miljø- og naturressurser, engasjement, global organisering og identitet.Til sist trekker forfatterne opp noen mer kontroversielle dilemmaer Norge står overfor i sin utenrikspolitikk. Hvor sterkt skal landet knytte seg til EU? Hvor aktivistisk skal Norge opptre for eksempel når det gjelder menneskerettigheter og internasjonal rettsorden? Er Norge som oljenasjon forenlig med Norge som klimanasjon? Og hvor sterkt skal Norge forsvare lokale hensyn i WTO-forhandlingene, som mest av alt handler om global utviklingspolitikk?Jonas Gahr Støre (Ap) deltar selv under lanseringen av boken. (©NTB) (©NTB)