Folk bør kanaliseres vekk fra sårbare villreinområder, skriver fylkesmennene i sitt felles forslag til forvaltningsplan for Dovre og Rondane nasjonalparker.Forslaget sendes til Direktoratet for naturforvaltning (DN), og ble onsdag presentert på Smuksjøseter fjellstue ved grensen til Rondane nasjonalpark.Den ene stien som foreslås nedlagt, er den T-merkede løypa som går fra Fokstua og Furuhaugli ved E6 på Dovrefjell og østover til Grimsdalshytta. Den andre stien som foreslås nedlagt, er Gautstigen, den gamle seterveien fra Dovre til Gautåseter sør for Hjerkinn.I Rondane nasjonalpark skal stien mellom Høvringen og Haverdalseter - over Sletthø og Hornsjøhø - bli opprettholdt inntil videre, ifølge fylkesmennenes forslag. (©NTB)