FrP: Budsjettet rammer næringslivet

- Regjeringens fremlagte statsbudsjett rammer næringslivet, mener Øyvind Korsberg (FrP), nestleder i Stortingets næringskomité.

Foto: Scanpix
Politikk

Samlet gir budsjettforslaget en skatteskjerpelse for næringslivet på cirka én milliard kroner, noe som vil forsterke problemene siden det ikke tas høyde for kapitaltørken, mener partiet.- FrP vil ha en aktiv næringspolitikk der kapital stilles til disposisjon gjennom fond for å sikre fortsatt vekst og arbeidsplasser, sier Korsberg.Han mener regjeringen ikke tar høyde for at finanskrise og kapitaltørke sterkt vil ramme mindre bedrifter, samt bedrifter i oppstarts- og vekstfase:- Det foreligger ingen forslag om å stille kapital til disposisjon gjennom fond som eksempelvis Argentum eller tilsvarende fond-i-fond-løsninger, til tross for en kapitalrik stat, sier Korsberg.Han slår fast at det umiddelbart må gjennomføres skatte- og avgiftslettelser for bedrifter og folk flest for å sikre aktiviteten i norsk økonomi.- Det vil sikre forbrukernes økonomi og samtidig trygge arbeidsplasser og næringer, sier Korsberg.Han reagerer også på at regjeringens vil innføre skatteskjerpelser ved generasjonsskifter i familiebedrifter, gjennom å redusere aksjerabatten som beregnes ved overtakelse fra 70 til 40 prosent for personer som mottar aksjene.- Det er urimelig at en sønn eller datter som arver en bedrift som har vært drevet av familien i en årrekke, opplever at staten skal kreve inn store summer i avgift for at overdragelsen skal gå i orden, sier Korsberg.

Nyheter
Næringsliv