- Gjør finanskrisen verre

Statsbudsjettet: NHO mener at budsjettet gjør finanskrisen verre for bedrifter.

Politikk

Regjeringen har i dag lagt frem sitt forslag til statsbudsjett for 2009, og NHO mener budsjettets utgiftsøkning kan motarbeide regjeringens uttalte ønske om å legge grunnlag for et lavere rentenivå. Organisasjonen legger til at budsjettet gjør finanskrisen verre for bedrifter.- Det er tvilsomt om regjeringens forslag til statsbudsjett stimulerer til rentekutt så lenge bruken av oljepenger øker med 14 milliarder kroner, skriver NHO i en kommentar til budsjettet.NHO hevder videre at regjeringens budsjett vil svekke egenkapitalen for mange bedrifter gjennom økt formuesskatt og økt arveavgift, og at dette svekker investeringsevnen.- Rammer ryggraden- Regjeringens skatteskjerpelser rammer selve ryggraden i norsk næringsliv - de mange familieeide bedriftene over hele landet. Dette er helt feil politikk i den økonomisk turbulente tiden vi er inne i, sier NHO-sjef Finn Bergesen.- Regjeringen bruker feil medisin. Nå er tiden tvert imot inne til å stimulere bedriftene gjennom skatte- og avgiftslettelser slik at bedriftenes egenkapital styrkes og arbeidsplassene trygges. Vi trenger nå et verdiskapingsbudsjett. Regjeringen har valgt et maksimalt uheldig tidspunkt for å forverre rammevilkårene for norsk næringsliv.- Hadde regjeringen tatt situasjonen på alvor, hadde den i stedet fjernet den diskriminerende formuesskatten på arbeidende kapital, sier Finn Bergesen.

Nyheter
Næringsliv