- Ingen vekst i Europa neste år

Det internasjonale pengefondet tegner et heller svart bilde av den økonomiske situasjonen i Europa fremover. I 2009 får vi så å si ingen vekst, tror de.

Politikk

- Ekstraordinært press i finansverdenen har fått europeisk vekst til å stanse brutalt, og dette krever handlekraftige myndigheter med det rette verktøyet.Dette uttalte Det internasjonale pengefondet onsdag i siste utgave av World Economic Outlook, etter at den massive rentekutt-aksjonen ble kjent.Se Storbritannias statsminister Gordon Brown uttale seg om rentekutt-aksjonen her!- De vestlige delene av Europa blir nå truffet av sjokkbølger som stanser veksten betydelig. Mye tyder på at mange land enten er på vei inn i en resesjon, eller allerede er inne i en, uttalte pengefondet videreOg Det internasjonale pengefondet har ikke videre tro på at den triste situasjonen skal snu med det første i Europa. Veksten for inneværende år i euro-sonen ventes i følge pengefondet og ligge på 1,3 prosent, mens den i 2009 så å si blir null - bare 0,2 prosent.I 2010 skal det hele ta seg litt opp, og da venter Det internasjonale pengefondet en vekst på 1,4 prosent.Det internasjonale pengefondet (International Monetary Fund - IMF) er en organisasjon med 185 medlemsland, som jobber for å fremme internasjonalt pengesamarbeid, ordnede valuta-forhold, stabil økonomisk vekst, høy sysselsetting, samt å yte finansiell bistand til fattige land.

Nyheter
Næringsliv