Negativ BNP-vekst i USA

Det amerikanske bruttonasjonalproduktet (BNP) falt i tredje kvartal.

Politikk

Det amerikanske bruttonasjonalproduktet (BNP) falt med 0,3 prosent annualisert i tredje kvartal 2008. Ifølge Reuters var det ventet et fall på 0,5 prosent.BNP-prisindeksen, som måler prisutviklingen i både produsent- og konsumentleddene, steg 4,2 prosent, mot ventet 4,0 prosent.

Nyheter
Næringsliv