Økte metanutslipp forbløffer klimaforskerne

Konsentrasjonen av drivhusgassen metan stiger raskt i jordas atmosfære, men forskerne er i villrede om hvorfor.

Politikk

Konsentrasjonen av drivhusgassen metan stiger raskt i jordas atmosfære, men forskerne er i villrede om hvorfor.Den atmosfæriske konsentrasjonen av metan er mer en fordoblet siden førindustriell tid, men det siste tiåret har nivået holdt seg nokså stabilt. Så, i fjor, begynte konsentrasjonen brått å øke igjen.Mengden metan i atmosfæren økte med flere millioner tonn i fjor, skriver amerikanske klimaforskere fra Massachusetts Institute of Technology (MIT) i en ny artikkel i forskningstidsskriftet Geophysical Research Letters.- Det som overrasker oss, er at dette skjer etter en periode med nokså stabile metanutslipp. Vår bekymring er om vi rett og slett ikke forstår metansyklusen godt nok, sier Matthew Rigby, en av artikkelens hovedforfattere.Jevnt fordeltForskerne ble også overrasket av at det ble registrert en samtidig økning av metannivået overalt på kloden, i stedet for en økning som var konsentrert rundt kjente utslippskilder på den nordlige halvkulen.En økning i metanutslippene på den nordlige halvkulen kan forklares med en lang varmeperiode i Sibir, hvor våtmarka er full av metanproduserende bakterier, mener forskerne. Hvorfor metannivået samtidig økte på den sørlige halvkulen, har de ingen god forklaring på.Metanutslippene stammer blant annet fra våtmarksområder, fra husdyr og fra kull- og gassproduksjon. Hydroksyl bryter ned metan i atmosfæren, og ifølge forskerne er det mulig at det økte metannivået skyldes et redusert hydroksylnivå.KonsentrasjonI førindustriell tid var den atmosfæriske konsentrasjonen av metan 715 deler per milliard, noe som betyr at det den gang var 715 metanmolekyler per én milliard molekyler i atmosfæren. I 2005 var konsentrasjonen økt til 1774 deler per milliard.I løpet 2007 økte konsentrasjonen av metangass med om lag 10 deler per milliard, melder MIT-forskerne.Konsentrasjonen av metangass i atmosfæren er betydelig lavere enn konsentrasjonen av CO2, som i 2005 lå på 379 deler per million. Metan er derimot en mange ganger sterkere drivhusgass en CO2.

Nyheter
Politikk