Tviler på om sykehusprosjekt vil gi gevinst

Legeforeningen mener det er helt urealistisk å tro at den såkalte hovedstadsprosessen vil gi en gevinst på rundt 800 millioner kroner.

Foto: Scanpix Scanpix / Scanpix
Politikk

Det skriver Legeforeningen i en høringsuttalelse. Høringsfristen for hovedstadsprosessen er 20. oktober.Målet med hovedstadsprosessen er å utnytte ressursene bedre gjennom økt samarbeid mellom sykehusene. Den legger opp til et klarere skille mellom hvilke oppgaver som skal legges til lokalsykehus og hvilke oppgaver som skal sentraliseres på færre, større sykehus.Anslaget om en mulig innsparing på 800 millioner kroner, primært som følge av reduksjon av doble funksjoner i sykehusområdet Sentrum, stiller foreningen seg sterkt tvilende til realismen i, skriver Dagens Medisin. Anslaget hviler blant annet på antakelsen om at det i dag er betydelig ledig kapasitet i vaktsystemene.Men selv om avdelinger og fagmiljøer slås sammen, endres ikke pasientgrunnlaget, påpeker Legeforeningen.- Sannsynligvis må man ha like mange spesialister på vakt etter en sammenslåing, bare at de da vil befinne seg i samme avdeling, skriver foreningen i høringsuttalelsen.Legeforeningen understreker at de mener unødvendig overkapasitet må ned, men mener det heller er underkapasitet på en rekke tjenester.Legeforeningen kritiserer Helse Sør-Østs tempoplan under arbeidet med hovedstadsprosessen. Foreningen mener det har gått for fort i svingene. Foreningen mener også at det mangler nødvendige risiko- og sårbarhetsanalyser av forslagene. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv