19 omkom på veiene i desember

255 personer mistet livet i trafikken i 2008. Det er 22 flere enn året før.

Foto: iStockPhoto

De fleste (170) som omkom i trafikkulykker i fjor, omkom som bilførere eller passasjerer, viser en foreløpig oversikt fra Trygg Trafikk.32 personer mistet livet som motorsyklister, fem kjørte moped da de omkom og ti sykkel. Antall omkomne fotgjengere var i fjor 30, mot 23 i 2007.Ni barn under 15 år mistet livet i trafikkulykker i 2008. Fem var bilpassasjerer, to var fotgjengere, en omkom på moped og en på sykkel.Hordaland og Hedmark har flest omkomne i 2008 med 23 trafikkdøde hver, mens Nord-Trøndelag har færrest med fem omkomne. Den verste utviklingen finner vi i Møre og Romsdal hvor 21 omkom i 2008, mot fem i 2007. I Oppland har 15 personer mistet livet, mot 28 i 2007.19 personer omkom i desember i fjor, ifølge den foreløpige oversikten. I samme måned i 2007 var det foreløpige tallet 13. Dette steg med to, slik at det endelige tallet for omkomne i desembertrafikken 2007 endte på 15.I gjennomsnitt de foregående fem år er 25 personer omkommet i veitrafikkulykker i desember måned. (©NTB)