I delstaten Western Australia får aboriginer ikke lenger kjøpe vin på pappesker og ekstra store ølflasker.Tiltaket skal hindre sosial oppløsning i områder der det er registrert stor kriminalitet, alkoholproblemer og seksuelle overgrep.Det bor 460.000 aboriginer i Australia. De har en gjennomsnittlig levealder som er 17 år kortere enn befolkningen for øvrig. Barn av aboriginer ble helt fram til begynnelsen på 1970-tallet plassert i hvite familier for at de skulle assimileres i storsamfunnet. Samtidig gikk aboriginenes egne tradisjonelle samfunn, der de levde i nær kontakt med naturen, i oppløsning.Befolkningsgruppa har i årevis slitt med stor arbeidsløshet og alkoholproblemer. (©NTB)