På tredjeplassen har Lønning fått elleve stemmer mens seks av nominasjonskomiteens medlemmer ønsker seg Tetzschner.De to første plassene innehas av stortingsrepresentantene Per-Kristian Foss og Ine Eriksen Søreide.På fjerdeplass er det også delt innstilling. Elleve komitémedlemmer vil ha Nikolai Astrup mens seks vil ha Afshan Rafiq. På femteplass har komiteen foreslått Kristin Vinje.Oslo Høyre har i dag tre representanter på Stortinget (©NTB)