President George W. Bush har formelt bedt Kongressen om å stille til rådighet 350 milliarder dollar som ennå ikke er brukt, av krisepakken til finanssystemet på 700 milliarder dollar.Bush sendte forespørselen til Kongressen på vegne av påtroppende president Barack Obama. Obama ba ham informere Kongressen om at han ønsket å ha pengene til rådighet straks han overtar som president.Det hvite hus gjør det klart at Bush i den korte tiden han har igjen som president ikke har til hensikt å dele ut mer av pengene enn han allerede har gjort.Obama har lovet å endre programmet slik at mer av pengene går til refinansiering av boliglån.Mange demokrater i Kongressen mener at for mye av pengene går til finansinstitusjoner som fortsetter å betale astronomiske lønninger til sine sjefer uten å sette mer av pengene i omløp.Krisepakken ble under stor dramatikk vedtatt i fjor høst, mot stemmene til et flertall av republikanerne og mange demokrater, som var imot at skattebetalerne skulle betale for krisen.