Den norske renten faller

Markedsrentene daler.

Tre-måneders Nibor ble i dag fikset til 3,85 prosent, ned 17 basispunkter.Norges Bank senket 17. desember styringsrenten med 175 basispunkter, fra 4,75 til 3,00 prosent.I et normalt marked ligger markedsrentene mellom 20 og 30 basispunkter over styringsrentene, og markedsrentene kryper nå sakte ned mot normalnivåene.