Flere viktige
gir nye signaler om tilstanden i verdensøkonomien. De fleste øyne vil være rettet mot USA:Sveits: Produsent- og importpriser, desember Sverige: Arbeidsledighet, desemberEU: Handelsbalanse, november, klokken 11.00 USA: KPI desember, klokken 14.30 USA: Kapasitetsutnyttelse, desember, klokken 15.15USA: Industriproduksjon, desember, klokken 15.15 USA: Consumer confidence, januar - University of Michigan, klokken 15.55 legger frem følgende statistikk:Byggekostnadsindeks for rørleggerarbeid i kontor- og forretningsbyggSkogavvirkning for salgEngroshandel, prisindeksFinansielle sektorregnskap merker vi oss følgende hendelser:Oslo: Landsstyremøte i SV 16.-18. januar.Sarpsborg/Fredrikstad: Statsminister Jens Stoltenberg besøker Sarpsborg og Fredrikstad for å se på behovet for oppussing og rehabilitering i offentlig sektor.Berlin: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk åpner Norges stand på Internationale Grüne Woche i Berlin. Tid: 10.00.Kilder: , SSB, NTB