Den største kontrakten går til det danske firmaet MT Højgaard som skal utføre stål- og montasjearbeid for 761 millioner kroner.Det danske firmaet lå 350 - 400 millioner kroner lavere enn anbudene fra de tre andre selskapene som hadde levert inn anbud på stål- og montasjearbeidene. Ingen norske selskaper hadde lagt inn anbud på dette oppdraget.Betongarbeidene på brua skal utføres av Veidekke entreprenører AS mens AF Skandinavia AS skal bygge tilførselsveier med tunneler på begge sider av brua. Veidekke hadde laveste anbud på betongarbeidene med 331 millioner kroner. AF Skandinavias anbud på tilførselsveiene er samlet på 312 millioner kroner. (©NTB)