- En spennende, men forventet nedgang

Norske bønder har bare søkt om erstatning for drøyt 53.000 sauer i 2008.

Foto: Scanpix

En spennende, men forventet nedgang, ifølge Direktoratet for naturforvaltning.I 2007 ble det meldt inn tap på over 60.000 sau som følge av rovdyr i Norge, mens for 2008 er tallet nær 7.000 dyr lavere.- Tallene er spennende. Nedgangen er stor, men også forventet. Flere tiltak har redusert tapene. Rovdyrsikre gjerder er ett av dem, dessuten er det tatt ut en del jerv, sier seniorrådgiver Morten Kjørstad i Direktoratet for naturforvaltning, som står bak statistikken, til VG.Bøndene får bare innvilget støtte for tre av fem sauer og lam de har meldt inn drept av ulv og andre rovdyr. Det medfører en utbetaling på 66,5 millioner kroner for 2008.Det er fortsatt jerven som gjør størst skade på sau på landsbasis, og det er erstattet totalt 10 400 sau og lam som er drept av jerv i beitesesongen 2008, skriver direktoratet på sine hjemmesider. (©NTB)