Får vi snart Porsche lastebil?

Den tyske bilfabrikken Porsche har nå kontroll over 69,5 prosent av aksjene i Scania.

Foto: Porsche
Politikk

Porsche kontrollerer 41,2 prosent av kapitalen i den svenske lastebilprodusenten, heter det i en børsmelding.Dette betyr at det tyske konsernet nå i henhold til svensk lov må legge inn bud på samtlige aksjer i Scania, ble det meldt torsdag. Kursen på Scania-aksjer falt torsdag morgen med 3 prosent på børsen i Stockholm.Porsche har overtatt aksjeflertallet i Europas største bilkonsern Volkswagen (VW), som har vært dominerende aksjeeier i Scania. Denne uken kom selskapets eierandel i VW opp i 50,76 prosent av stamaksjene, opplyste talsmenn for Porsche.Porsche hadde opprinnelig planlagt å overta mer enn 50 prosent av VW-aksjene i fjor. Oppkjøpet ble imidlertid utsatt, fordi spekulasjon foran overtakelsen drev kursen på disse aksjene opp i rundt 1.000 euro - fire-fem ganger mer enn hva Porsche mente de var verdt.Til tross for dette oppkjøpet har sportsbilprodusenten likevel ikke full kontroll over VW. En tysk særlov om eierskapsbegrensning gir delstaten Niedersachsen, som eier litt over 20 prosent av aksjene i Volkswagen, vetorett i strategisk viktige spørsmål. (©NTB)