Ferske tall fra USA viser at timelønnen i landet i snitt steg med 0,3 prosent på månedsbasis i desember. Det var ventet en vekst på 0,2 prosent.Arbeidsuken var i snitt på 33,3 timer, mot ventet 33,3 timer.falt med 524.000 stillinger i USA i desember. Det var ventet et fall på 525.000 stillinger.