Forsvarssjef Sverre Diesen mener Israels krigføring i Gaza er irrasjonell og virker mot sin hensikt.Diesen beskriver den israelske krigsmakten i Gaza som «en militærmakt løsrevet fra sitt politiske formål».Han sier til Aftenposten at maktbruken ikke er egnet til stanse rakettene fra Hamas. Tvert om skapes omfattende lidelser og skader. Det igjen radikaliserer nye grupper av palestinere, noe som ikke er i Israels interesse.- For det tredje forspiller Israel stadig mer av sin sympati og sitt omdømme i resten av verden, noe som heller ikke er i deres langsiktige strategiske interesse, sier Diesen til avisen.Forsvarssjefen understreker at hans synspunkter er strengt militærfaglige, og legger til at «moral og rettferdighet i Midtøsten får andre ta stilling til».