Grønt lys for energiverk på Mongstad

Petroleumstilsynet har gitt StatoilHydro samtykke til å ta i bruk energiverket på Mongstad.

StatoilHydros konsernsjef Helge Lund - Foto: Scanpix
Politikk

Samtykket gjelder både bruk av den nye rørledningen fra Kollsnes til Mongstad, kraftvarmeverket på Mongstad og raffinerioppgraderingen, opplyser Petroleumstilsynet på sin nettside.Kraftvarmeanlegget skal forsyne Troll A-plattformen og gassbehandlingsanlegget på Kollsnes med strøm. Målet med energiverket er å styrke Mongstads stilling som leverandør av raffinerte petroleumsprodukter. Kraftvarmeanlegget vil gi lavere driftskostnader og stabil energiforsyning.StatoilHydro skal etter planene ha anlegget ferdig i 2010. De samlede investeringene i Energiverk Mongstad vil være på om lag 4 milliarder kroner. (©NTB)