Her er tallene som stoppet børsoppgangen

Det har kommet tre amerikanske nøkkeltall som setter en stopper for videre børsoppgang. (Oppdatert 16:36)

Politikk

Det har kommet blandet makrokost fra USA, men mest negativ:Amerikanske industriordre falt med 4,6 prosent i november, mot 6,0 prosent i oktober. Ifølge Reuters var det ventet et fall på 2,5 prosent.ISM Non-manufacturing (innkjøpssjefenes forventningsindeks for tjenesteytende sektor) endte på 40,6, mot ventet 37,0. I oktober var tallet 37,3.Pending home sales (boligsalg hvor kontrakt er signert, men salg ikke er endelig gjennomført) endte på minus 4,0 prosent i november, mot ventet 1,0 prosent.Oslo Børs faller tilbake på tallene. Før disse ble sluppet var oppturen på 4,4 prosent, mens oppgangen nå (klokken 16.36) "bare" er på 3,1 prosent.Hva er ISM Services Non-Manufacturing? Det er en nasjonal indeks basert på en spørreundersøkelse av drøyt 370 innkjøpssjefer i industrier som finans, forsikring, eiendom og kommunikasjon. Indeksen publiseres månedlig og påvirker markedet lite.Hva er Pending Home Sales? Statistikk fra NAR på pending home sales slippes første uke i hver måned. Utviklingen i indeksen er ansett for å være den ledende indikatoren på aktiviteten i boligmarkedet i USA.Indeksen måler aktivitet på kontraktnivå, da den baserer seg på signerte kontrakter for private boliger. Boliger som er signert, men ikke ferdig omsatt inngår i denne indeksen.Hva er Factory orders? Amerikanske industriordre består av de tidligere annonserte varige forbruksvarer, samt ikke-varige forbruksvarer. Ikke-varige forbruksvarer kan være mat og tobakksprodukter. I tillegg til sistnevnte, oppdateres også ikke-forbruksvarer. Fabrikklager er også endel av dette makrotallet, som kan gi en indikator på kvartalets endelige tall.

Nyheter
Børs