Krass SFT-kritikk av avfallshåndteringsanlegg

Statens forurensingstilsyn (SFT) mener det har vært mangelfull kontroll og vedlikehold på et anlegg for håndtering av farlig avfall i Gulen i Sogn og Fjordane.

Bakgrunnen for kritikken er en inspeksjon før jul hos selskapet Wergeland-Halsvik, skriver Bergens Tidende. Tilsynet varsler nå en tvangsmulkt på en halv million kroner hvis ikke avvikene rettes opp innen en angitt frist.- Vi mener det er klart at Wergeland-Halsvik ikke har god nok kontroll, og det er alvorlig. Dette er en av de største aktørene i bransjen, sier seksjonssjef i tilsynsavdelingen i SFT, Bjørn Bjørnstad.Ledelsen ved bedriften mener SFT overreagerer. Daglig leder Lars Hellandsjø peker på at problemene gjelder en gammel del av tankparken som skal fases ut. (©NTB)