Da straffesaken etter vannverksskandalen ble behandlet i Nedre Romerike tingrett for et drøyt år siden ble det fremmet krav om erstatning på 67 millioner kroner.I dommen som fulgte, ble Nedre Romerike Vannverk AS (NRV) og AS Sentralrenseanlegget RA-2 tilkjent 62,9 millioner i erstatning. Dommen er anket.Det nye kravet er på 36,1 millioner kroner, skriver Romerikes Blad.- Grunnlaget for det nye kravet er flere tilfeller av det samme som var oppe i straffesaken: overfakturering i forbindelse med slambehandlingen, ytterligere kostnader på en borerigg selskapet til Henriksens sønn tjente penger på og en del private anskaffelser betalt av vann- og avløpsselskapet, sier vannverksadvokat Henning Harborg.Deler av erstatningskravet er også fremmet overfor Henriksens sønn, Pål H. Henriksen, og Eilert Støen, som sto for slambehandlingen på oppdrag fra NRV/RA-2 i Ivar T. Henriksens tid.- I det vesentligste gjelder kravene forhold som er omtalt i granskingsrapporten Nedre Romerike Distriktsrevisjon i sin tid la fram, legger daglig leder i NRV/RA-2, Dag Jørgensen, til.Henriksen advokat, Harald Stabell, vil ikke kommentere saken.- Jeg har ikke mottatt kravet og kan ikke kommentere det før jeg har sett det, sier han. (©NTB)