- Dersom disse stortingsrepresentantene har opptrådt uaktsomt, altså overtrådt uaktsomhetskravet i straffeloven, bør de få fengselsstraff. Hadde dette dreid seg om vanlige pensjonister, er det helt åpenbart at de ville fått straff alle sammen, sier advokaten til VG.Han har vært engasjert i en rekke trygdesvindelssaker.Thorsberg har ingen tro på at stortingspensjonistene som har fått for mye utbetalt, kan ha handlet «i god tro».- Stortingets regelverk er riktignok klønete, men alle og enhver bør skjønne at du ikke kan ha full lønn og mer til, og samtidig motta pensjon! Du er ikke pensjonist når du er i arbeid. Dette er sunn fornuft og helt rimelig for de aller, alle fleste, sier Thorsberg. (©NTB)