Nå settes renten på studielån ned

Den flytende renten på studielån synker fra 1. april. Har du problemer med å betale ned lånet?

Foto: iStockPhoto

Den flytende renten på studielån synker til 5,9 prosent fra 1. april 2009, går det frem av en melding fra Lånekassen.- Nå er renta på vei ned også i Lånekassen, sier Astrid Mjærum, informasjonssjef i Lånekassen.- Renta i Lånekassen har et etterslep sammenliknet med markedsrenta. Studielånsrenta går opp senere enn bankene, og ned senere enn bankene. Ingen taper på det, poengterer Mjærum.Det er gjennomsnittlig rente for såkalte "kortsiktige statspapirer" for månedene oktober, november og desember som bestemmer den flytende renten på studielånet fra 1. april. Det betyr at renten på studielån følger markedsrenten, men har et etterslep på tre til seks måneder.Neste fastsettelse av flytende rente vil offentliggjøres i april og være gjeldende fra 1. juli.Mulig å binde renten fra 1. januarLånekassen tilbyr også fastrente for tre, fem og ti år. Satsene for fastrente fra 1. januar er:• 3 års bindingstid: 4,6 prosent• 5 års bindingstid: 4,8 prosent• 10 års bindingstid: 5,2 prosentSøknadsfristen for å binde renten er 10. januar. De som ikke aktivt velger fast rente innen fristen, beholder flytende rente.Dersom du har problemer med å betale ned på lånet, har Lånekassen gode ordninger.- Lånekassen har gode ordninger for de som har problemer med å betale. Tilbakebetalerne våre kan utsette betalingen, og vi kan slette renter for de som er i en vanskelig økonomisk situasjon på grunn av for eksempel sykdom, arbeidsledighet, omsorg for barn og fødsel, sier Mjærum.