De humanitære behovene etter kamphandlingene i Gaza er akutte. Regjeringen bevilger i dag nye 20 millioner kroner til hjelpeorganisasjoner som kan nå frem til sivilbefolkningen i Gaza. Totalt har Norge derved gitt 50 millioner kroner til akutt humanitær bistand siden kamphandlingene startet.- Vi ønsker å yte mer bistand til den hardt rammete sivilbefolkningen i Gaza. Regjeringen bevilger derfor ytterligere 20 millioner kroner til medisin, mat og annen akutt hjelp til palestinerne. Med disse midlene vil FN-systemet, Røde Kors-familien og norske humanitære organisasjoner kunne gi livsviktig hjelp på Gaza, sier statsminister Jens Stoltenberg.