I praksis innebærer dette at tiden fra kunngjøring av en anbudskonkurranse til signering av kontrakt kan reduseres fra nærmere tre måneder til en måned.Tiltaket har fått tommelen opp av ESA, Eftas overvåkingsorgan, som åpner for utvidet bruk av hasteprosedyren ved begrensede anbudskonkurranser som følge av finanskrisen.- Når vi nå åpner for å kutte kraftig i tidsbruken ved store offentlige innkjøp, håper jeg dette gir en tilsvarende rask effekt på sysselsettingen, sier fornyingsminister Heidi Grande Røys (SV) i en pressemelding.Oppdragene må fortsatt kunngjøres på vanlig måte etter reglene om offentlige anskaffelser, men fristene for å levere inn anbud og ta en avgjørelse vil bli kortere.Hasteprosedyren gjelder kun for prosedyreformen «begrenset anbudskonkurranse» og for anskaffelser over EØS-terskelverdiene. For anskaffelser under EØS-terskelverdiene er det de nasjonalt fastsatte reglene som gjelder.Departementet mener at de tiltakene som vil følge i den varslede tiltakspakken fra regjeringen vil falle inn under den nye hasteprosedyren. Også anskaffelser som vil virke klart stimulerende på sysselsettingen vil kunne gi grunnlag for bruk av hasteprosedyren. (©NTB)