Produksjonen av kull i Kina skal kraftig opp

Kina planlegger å øke kullproduksjonen med rundt 30 prosent innen 2015, opplyser myndighetene i landet.

Fabrikk - Foto: iStockphoto

Kina planlegger å øke kullproduksjonen med rundt 30 prosent innen 2015, opplyser myndighetene i landet.Etter planen skal Kinas årlige kullproduksjon nå 3,3 milliarder tonn innen 2015, opplyser Hu Cunzhi, planleggingssjef ved departementet for naturressurser.I 2007 var Kinas kullproduksjon på 2,54 milliarder tonn.Hu opplyste også at landets produksjon av gass skal dobles innen 2015, mens oljeproduksjonen vil øke med 7 prosent.Kina planlegger også å opprette lagre av olje og kull for å sikre at den hjemlige industrien har nok tilgang på kraft.