Men med tung dokumentasjon av alle skadevirkningene ved bruk står besittelse og forbruk av dopingmidler også for tur til å bli ulovlig.- Vi har fått sterke signaler fra de rødgrønne partiene. Det skal mye til for at vi ikke kriminaliserer privat bruk av dopingmidler, sier statssekretær Astri Aas-Hanssen (Ap) i Justisdepartementet til Aftenposten.Hun er imidlertid usikker på om regjeringen om regjeringen rekker å få gjennom lovendringen før neste stortingsvalg.For regjeringen vil det være avgjørende om politiet er i stand til å håndheve et forbud. I dag det ikke mulighet for å foreta stikkprøvekontroller utenfor organisert idrett.En av Norges freste eksperter på dopingmidler, Bjørn Barland, mener det er svært usikkert om en strengere lovregulering vil løse dopingproblemet.- Før vi roper på lover og reguleringer må vi ta debatten om vi tror det hjelper. Vi har eksempler på at lovreguleringer hjelper og endrer menneskers atferd, og vi har eksempler på det motsatte, sier Barland. (©NTB)