Renten igjen over 4 prosent

Markedsrenten stiger marginalt og er igjen over 4 prosent.

Politikk

3-måneders Nibor (markedsrentene) er fikset på 4,02 prosent, opp 5 basispunkter.Norges Bank senket 17. desember styringsrenten med 175 basispunkter, fra 4,75 til 3,00 prosent.I et normalt marked ligger markedsrentene mellom 20 og 30 basispunkter over styringsrentene, mens den i dagens marked ligger over 100 punkter over styringsrenten.