Rentene faller i London

Mens Libor endrer seg, holder norske markedsrentene fortet.

3-måneders Nibor ble fikset klokken tolv på 3,85 prosent, uendret fra i går.I London falt alle Libor-rentene:3-mnd dollar - 1 basispunkt til 1,41 prosent3-mnd pund - 3 basispunkter til 2,61 prosent3-mnd yen - 1 basispunkt til 0,80 prosent3-mnd euro - 3 basispunkter til 2,78 prosentNorges Bank senket 17. desember styringsrenten med 175 basispunkter, fra 4,75 til 3,00 prosent.I et normalt marked ligger markedsrentene mellom 20 og 30 basispunkter over styringsrentene, og markedsrentene ligger fortsatt for høyt til at dette er et normalt pengemarked.