Rentene faller tilbake

De norske markedsrentene faller på fiksing.

Referanserenten, 3-måneders Nibor ble klokken 12:00 fikset til 3,82 prosent, ned 3 basispunkter.Norges Bank senket 17. desember styringsrenten med 175 basispunkter, fra 4,75 til 3,00 prosent.I et normalt marked ligger markedsrentene mellom 20 og 30 basispunkter over styringsrentene, og markedsrentene ligger fortsatt for høyt til at dette er et normalt pengemarked, men kryper sakte ned mot normale nivåer.