Handelsbanken Capital Markets forsøker seg i sin morgenrapport mandag på en aldri så liten rentespådom.Sjeføkonom Knut Anton Mork, som tidligere har sett for seg et kutt på 100 basispunkter 4. februar, skriver nå at han ikke tror Gjedrem kutter med mer enn 50 punkter. Han tror sentralbanksjefen kutter like mye 25.mars.Noe av bakgrunnen for justeringen er de nye KPI-tallene for desember som ble presentert fredag. Disse viste at KPI-JAE steg 2,6 prosent år over år.Handelsbanken Capital Markets, som på forhånd ventet en oppgang i kjerneinflasjonen på 2,4 prosent, mener en god del av oppsideoverraskelsen kom fra matvarekomponenten.- Vi tror ikke inflasjonsoverraskelsen er stor nok til å la nye alarmklokker ringe i Norges Bank. Men den kan nok være grunn nok for sentralbanken til å spre videre rentekutt litt mer ut over tid enn det vi så for oss i desember, skriver Knut Anton Mork i sin morgenrapport.