Slik bestemmes renten på studielånet

Ut i fra reglene for rentesetting oppgitt på Lånekassens hjemmeside kan det virke som den nye studielånsrenten burde senkes mer enn forespeilet. Her er forklaringen.

Astrid Mjaerum, Informasjonssjef i Lånekassen - Foto: Lånekassen

I går offentliggjorde lånekassen den flytende studielånsrenten som vil være gjeldende fra 1. april (andre kvartal). Renten er satt til 5.9 prosent.En av våre lesere har påpekt at etter egne beregninger, basert på lånekassens egen informasjon om hvordan den flytende studielånsrenten fastsettes, burde denne vært satt til 5.2 prosent.På lånekassens hjemmeside finner vi at den flytende studielånsrenten fastsettes på følgende måte:Den flytende renten blir beregnet med utgangspunkt i daglige noteringer av renter på kortsiktige statspapir (statskasseveksler) med 0-3 måneders gjenstående løpetid. Observasjonsperioden er på tre måneder, og observasjonsperioden blir avsluttet tre måneder før den flytende renten blir gjort gjeldende. Gjennomsnittlig rente på kortsiktige statspapir i 1. kvartal blir grunnlaget for den flytende renten i 3. kvartal. En rentemargin på én prosent, til delvis dekning av administrasjonskostnader og tap, kommer i tillegg.Går vi til Norges Banks hjemmeside finner vi ut at snittet av renten på statskasseveksler for tredje kvartal, målt ved årlig effektiv etterskuddsrente, oppgitt som syntetiske renter med løpetid på tre måneder, er 4,22 prosent. Akkurat som vår leser har påpekt. Tallene er målt ved laveste kjøpsrenter kl 16.00 og noteringene er daglige.Informasjonssjef i Lånekassen, Astrid Mjærum, har følgende forklaring:- Beregningen gjøres ikke på grunnlag av alle, men på basis av utvalgte statskasseveksler som er bestemt av Finansdepartementet, forteller Mjærum.På spørsmål om det da blir feil å ta utgangspunkt i de daglige noteringene for perioden oktober-desember, oppgitt på Norges Banks hjemmeside, blir vi henvist til Finansdepartementets økonomiavdeling.Seniorrådgiver i Finansdepartementet Hans Christian Tronstad forklarer at de ikke bruker rentene som er oppgitt på Norges Bank sin hjemmeside som grunnlag for beregningene.- Den statsrenten som ligger til grunn for den flytende renten i Lånekassen er ikke beregnet på samme måte som de statsrentene som er oppgitt på Norges Banks hjemmeside. Det er flere forskjeller, blant annet er renten i Lånekassen basert på markedets kjøpskurs, mens rentene på Norges Banks hjemmeside fastsettes etter en regel som tar utgangspunkt i omsetningskurser. Siden i høst har differansen mellom kjøper og selger i markedet for korte statspapirer vært unormalt stor, og dette kan være opphav til forskjellen mellom den statsrenten som ligger til grunn for den flytende renten i Lånekassen og de statsrentene som er oppgitt på Norges Banks hjemmeside, sier Tronstad til HegnarOnline.