Slik får fattige amerikanere gratis olje

Siden 2005 har et knippe fattige amerikanere fått gratis olje. I år så det lenge ut som om nødhjelpen uteble.

Foto: Scanpix

Venezuela har omgjort avgjørelsen om å stanse oljeforsyningene til fattige amerikanere.Tirsdag kunngjorde det Venezuela-eide selskapet som distribuerer oljen, Citgo, at oljeforsyningene måtte stanses på grunn av lav oljepris.Onsdag ble avgjørelsen omgjort, hvilket betyr at om lag 200.000 amerikanske familier med beskjedne midler likevel vil få gratis fyringsolje.Venezuela har hvert år siden 2005 forsynt fattige amerikanere i 23 delstater med olje til en samlet verdi av 700 millioner kroner.Oljehjelpen har blitt sett på som et spark til president George W. Bush fra Venezuelas president Hugo Chávez.