Staten må dekke erstatningsbeløp

Trafikkofre som ikke har fått erstatning fra blakke gjerningsmenn, blir nå bedt om å melde sine krav til staten.

Ambulanse Foto: Scanpix

Til sammen kan det dreie seg om flere titalls millioner kroner.Bakgrunnen er en fersk avgjørelse i EFTA-domstolen, skriver Bergens Tidende. Til nå har ikke oppreisningskrav vært dekket gjennom den obligatoriske bilforsikringen i Norge, og domstolen slår fast at det er i strid med EUs direktiver.Det betyr at loven må endres, slik at det i framtiden blir opp til forsikringsselskapene å kreve inn erstatningsbeløp fra gjerningsmenn som ikke gjør opp for seg.For trafikkofre som i dag har uoppgjorte oppreisningskrav, vil staten vurdere å betale på vegne av gjerningsmannen.- Jeg ser ikke bort fra at de samlede kravene fort kan summere seg til flere titalls millioner kroner, sier Astri Aas-Hansen, statssekretær i Justisdepartementet.Hvor lang tid tilbake det er aktuelt for staten å dekke ubetalte oppreisningskrav, er ennå ikke avklart. Jussprofessor Hans Petter Graver ved Universitetet i Oslo mener statens ansvar går helt tilbake til 1994, da EØS-avtalen trådde i kraft. (©NTB)