Men han ser fram til at domstolene følger opp regjeringens signaler om å gi lengre straffer i saker som omhandler overgrep mot barn og kvinner.- Disse områdene henger etter. Den gamle straffeloven er lagd av og for menn, sier Storberget til Dagbladet.Han la fram forslaget om ny straffelov før jul. Før valget til høsten skal loven være vedtatt av Stortinget. Det vil imidlertid ta tid før loven deretter kan tre i kraft, men det skal ikke hindre domstolene fra å lytte til signalene om lengre straff i slike saker.- Signalene skal begynne å gjelde allerede nå, sier Storberget.Den nye straffeloven vil blant annet likestille seksuelle overgrep mot barn under 14 år med voldtekt. Det vil gi et langt strengere straffenivå, mener justisministeren. (©NTB)