- Det har en kostnad å velge mer fritid. Men skattelette og høyere lønn koster også penger. Til sjuende og sist blir det et spørsmål om politiske valg, sier statssekretær Roger Schjerva (SV) i Finansdepartementet til NTB.I forrige uke la regjeringens fram sin perspektivmelding. Meldingen er dårlig nytt for dem som drømmer om sekstimersdagen. Ifølge anslagene vil Norge mangle inndekning for mer enn 3 prosent av BNP i 2060, dersom arbeidstid og velferdstilbud er det samme som i dag. Samtidig vil andelen eldre nesten dobles i forhold til befolkningen i yrkesaktiv alder fram mot 2060.- Dette endrer ikke vår politikk. Vi må regne med at velstandsøkningen de neste 50 år også blir tatt ut i form av høyere fritid og ikke bare i form av høyere lønn, sier Schjerva. (©NTB)